Administrator

Administration

Den daglige administration af foreningen varetages af Azets.

Alle henvendelser vedrørende betaling af husleje, varmeregnskaber, køb og salg, dokumenter og meget mere skal foregå til Azets, der om nødvendigt så henviser til bestyrelsen.

Azets Ejendomsadministration:

Telefon: 38 60 70 30

Email: atb-dk@azets.com       Hjemmeside: www: azets.dk

Forsikringer

Alle forsikringssager varetages af selskabet

Leverandører

EL:
Dong Energy har forsyningspligten for el.

Varme:
I foreningen er der fjernvarme, som leveres af HoFor. Selve afregningen af varme foretages af ATB, på baggrund af aflæsning af varmemålere i lejlighederne, foretaget af Hertz en gang årligt. Kontakt Hertz for registrering af fra- og tilflytning.

Vand og Gas:
HoFor står leverance af vand og bygas. Forbrug af vand måles kollektivt for hele foreningen og fordeles på de enkelte andelshavere på baggrund af lejlighedens målertal. Gas afregnes af de enkelte andelshavere, såfremt man har gaskomfur.
Kontakt HoFor for registrering af fra- og tilflytning.