Historien

Den 29. september 1923 samledes en kreds af mennesker til generalforsamling. Det drejede sig om “Stiftelse af et Boligselskab, hvis Formål var at opkøbe Grunden Mtr. Nr. 4399 Udenbys Klædebo Kvarter, beliggende Jagtvej, St. Kjeldsgade og Overøgade, nu Vejrøgade, for at opføre et Ejendomskompleks med Bolig for Foreningens Medlemmer.”

Foreningens første bestyrelse blev valgt, som kom til at bestå af:
Pens. Politibetjent A.J. Arntoft
Assistent i Magistraten M. Florentin Andersen
Postassistent K. P. Knudsen

Grunden, som havde et areal på 2.497 m2, blev købt af Den evige Tilbedelses Ordens Kloster for 115.000 kr.

Projekteringsopgaven blev overdraget, til arkitekt Poul Henningsen, senere kendt som lysmager og samfundsrevser, under forbogstaverne PH. Man anslog byggeornkostningerne til 980.000 kr., eller en total anskaffelsespris for ejendom og grund på 1.306.000 kr. – eller 11,75 kr, pr. m2.

Første spadestik blev taget den 10. april 1924. Imidlertid trak færdiggørelsen af byggeriet ud; og vi kan af forhandlingsprotokollen læse, at håndværkerne endnu arbejdede på byggeriet den 12. januar 1925 hvor andelshaverne allerede var begyndt at flytte ind. På dette tidspunkt er foreningen bekymret over træghed med afsætningen af de sidste lejligheder.

Den første ordinære generalforsamling blev afholdt “den 23. Januar, 1925 på Cafe Odin kl. 8 Eftermiddag”. Allerede her varsles den første stigning i boligafgiften, angiveligt som følge af lave obligationskurser, Den 21. februar 1925 er der afleveringsforretning på arkitektens foranledning; og den 10. juli 1925 giver bestyrelsen grønt lys for salget af obligationer.
Moderne tanker

ph-port200Poul Henningsen havde i øvrigt nogle helt Specielle tanker om ejendommens indretning. Således var det planen, at køkkenborde og væggene over køkkenbordene skulle beklædes med gummi. Det blev ikke til noget; men ideen med vaskerum på loftet og tørrealtaner på taget blev ført ud i livet. Særlig tørrealtanerne har været til stor glæde for senere generationer af soldyrkere. PH forestod ikke selv færdiggørelsen af ejendommen. Dette tilkom hans assistent og senere chef, arkitekt Hakon Stephensen, der senere blev PH’s chef som redaktør på Politiken.